Adorján

A mai Adorján a Tisza jobb partján terül el. Maga a terület rendkívül gazdag régészeti leletekben. Jávorszarvasagancs, mamutagyar és őstulkok maradványai is előkerültek, melyek ma a zentai Városi Múzeum paleontológiai gyűjteményét gazdagítják.

Adorjáni Tisza

Adorjáni Tisza (Fotó: URBAN Csaba, Panoramio)

Adorján ma már egy aprócska falu a Tisza partján, noha a török hódoltságot megelőző időben nagysága és jelentősége még Zentához és Kanizsához volt hasonlítható. Monostor is állt a településen és vásárokat is tartottak itt. Ám sok más településhez hasonlóan a török hódoltság idején szinte teljesen elpusztult, majd a Tiszához közelebbi helyen alapították újra magyar telepesek, akik dohánytermesztéssel kívántak foglalkozni a gazdag termőterületeken. A mai napig elismert annak a dohánynak a minősége, amit itt termelnek.

A falu második megsemmisülése a szabadságharc idejére tehető, mikor a magyar lakosság a rájuk törő szerb csapatok elől volt kénytelen menekülni. A falut felégették, így ismét teljesen elnéptelenedett. A visszatérő adorjániak kénytelenek voltak újra felépíteni házaikat és újrakezdeni életüket. 1858-ban felépítették a ma is álló templomukat és a falu iskoláját.

1918-ban a Délvidék megszállását követően a szerb csapatok a magyar lakosságon álltak bosszút három társuk meggyilkolásának ürügyén. Lőni kezdték a falut, a lakosságot elüldözték, házaikat felgyújtották. Immár harmadszor égett a falu.

Az 1944-es hatalomváltás is rengeteg áldozatot követelt a faluból. Szinte minden családnak volt kit gyászolnia. Az ártatlan áldozatok emlékének 2001-ben emlékművel adóztak, melyet a temetőben tekinthetünk meg.

Adorján a térképen

loading map - please wait...

ADORJÁN: 46.000000, 20.033333
marker icon
ADORJÁN
Adorján (szerbül Adorjan)