Belgrád

Belgrád Szerbia fővárosa, az ország legnagyobb, a Balkán-félsziget harmadik legnépesebb városa Isztambul és Athén után. Belgrád a Duna és a Száva összefolyásánál fekszik és képez különleges földrajzi tájegységet. Itt állja útját a Pannon-síkságnak a Dinári-hegység, itt találkozik a Kárpát-medence a Balkán-félszigettel.

A mai másfél milliós Belgrádról nehéz elképzelni, hogy a trianoni békediktátum megkötésének idején nem bírt különösebb jelentőséggel. Akkor a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság legnépesebb városa nem Belgrád vagy épp Zágráb, Szarajevó, Szkopje vagy Ljubljana volt, hanem a Magyarországtól elcsatolt magyar és bunyevác lakosságú Szabadka.

Belgrád nemzetiségi összetételét tekintve mintegy 90 százalékban szerbek lakják, a lakosság többi részét főleg montenegróiak, horvátok, romák, muszlimok alkotják, de jelentős számú kínai és közel-keleti is él a városban. A magyarok részaránya a 2002-es népszámlálási adatok szerint 0,13 százalékra tehető.

A nándorfehérvári diadal

A nándorfehérvári diadal a magyar–török háborúk egyik jelentős eseménye, amelynek során 1456. július 4–21. között a keresztények (magyarok és szerbek) Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát II. Mehmed török szultán több mint tízszeres túlerőben levő ostromló seregével szemben, majd július 22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket.

II. Mehmed július 4-én vette ostrom alá a várat, majd Hunyadi János egy július 14-én zajlott ütközetben áttörte a török hajózárat a Dunán, és csatlakozott sógora, Szilágyi Mihály várat védő seregéhez. Az egyesült magyar sereg július 21-én visszaverte II. Mehmed támadását, majd július 22-én kitört a várból és a Kapisztrán János vezetése alatt álló keresztes sereg segítségével vereséget mért a török hadseregre. Az eseményt a magyar hadtörténelem – tekintettel kivívásának körülményeire, hosszú távú következményeire, illetve nemzetközi jelentőségére – az egyik legjelentősebb magyar győzelemként tartja számon. A győzelem mintegy 70 évre megállította a törökök további európai terjeszkedését és Magyarország meghódítására irányuló próbálkozását.

A déli harangszó az egész keresztény világban azóta is a nándorfehérvári diadalra emlékeztet, a pápa a déli harangszóval hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy imádkozzanak a szabadságukért. 2006. július 22-én a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójára emlékeztünk. Fél évtized múltán, 2011. július 22-én újabb jubileumi évfordulójához érve még emelkedettebb szellemben emlékezhettünk.

Belgrád térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.