Beresztóc

A mai Beresztóc határában a XV. század elején Szkronovecz, Szkrobanecz-pusztát találjuk, melynek lakosai akkoriban a kevei vár szolgálatában álló szerbek voltak. Ezt a pusztát Zsigmond király 1412-ben Keve városának adományozta.
Mikor 1439-ben Murád szultán e vidékre vonult, számos szerb család innen a Csepel-szigetre költözött. Helyükbe a Hunyadiak alatt újabb szerb családok telepedtek le.

1551-ben Keve eleste után, a török bég parancsolt a lakosságnak. A hódoltság alatt másfél századon át a Szendrőből Temesvár, Versec és Újpalánka felé közlekedő török csapatok fő hadiútjába esett és ez az oka annak, hogy a hódoltság megszűntekor 1717-ben, mindössze 12 üresen álló házból állott. Ebben az évben történik első írásos említése is Praestowatz néven.

Mikor 1724-ben a határőrséget szervezték, a lakosokat a Pancsova és Kubin között elvonuló sánc őrizetére rendelték. 1764-ben a határőrvidéki helységeket kivették a polgári hatóságok alól, Beresztóc is katonai uralom alá került.

A tisza-marosi Határőrvidék feloszlatása után 8–10 család telepedett le innen e községben. 1766-ban, a német-bánsági határőrezred felállítása után a szerb lakosság egy része másfelé költözött; helyükbe a bécsi, prágai, pettaui rokkantak házaiból még munkaképes aggharcosokat telepítettek ide. 1785–1790-ben Elszászból, Lotharingiából néhány német család telepedett le a helységben.
1788-ban a törökök benyomultak a helységbe, mindent felprédáltak és a helységet felégették. A megrémült lakosság Pest megyébe Kókára menekült, honnan csak a háború befejeztével tértek vissza.

A római katolikus plébániát 1766-ban a rokkantak megtelepedésekor állították fel, a templom pedig 1773-ban épült. Az 1785–1790. évi letelepülések következtében a katolikus lakosság tetemesen megnövekedett, úgy hogy új templomról kellett gondoskodni; a közbejött akadályok miatt azonban csak 1834-ben tették le az alapkövet az új templomhoz, mely 1856-ban készült el. 1850-ben a katolikus lakosság szentháromság-szobrot állított fel annak emlékére, hogy a község a szabadságharc alatt nagyobb károktól megmenekült.
Az ortodox templom 1849-ben épült.

1902-ben a lakosok Erzsébet királyné mellszobrát állították fel a községben. 1944-ben a faluból internálótábort csináltak, a katolikus templomot 1945-ben lerombolták. 1983-ban 28 katolikus élt itt.

Beresztóc térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.