Besenyő kolostor

A Tarcal-hegység déli lankáin található egy kis patak mellett a Besenyő kolostor mai épülete. Egyes feltevések szerint Dragutin, szerb király alapította a XIII. században  Mihael és Gábriel arkangyal tiszteletére. Egy másik adat szerint 1467-ben készült. Török feljegyzésekben található az első megbízható adat, eszerint 1546-ból, a XVI. századból származik.

Amikor Pozsarevácnál a Vitovnica kolostort a törökök lerombolták, onnan a Besenyő kolostorba átköltöző szerzetesek sok egyházi ereklyét és kelléket hoztak magukkal. E tárgyak közül néhányat még ma is őriznek a szerb pravoszláv egyház belgrádi múzeumában. A XVII. századot szegénység jellemzi. A fennmaradt írások szerint a szerzetesek sokszor utaztak Oroszországba támogatást kérni. A megszerzett összeget 1656-ban az étkezde- és különböző helyiségek felújítására fordították.

1753-as adat szerint a kolostori templom téglából épült. A régi ikonokat lecserélték Stevan Alekszity munkájára, ő festette a templom belső falára a falképeket is.

A kolostor ebédlőjébe 1909-ben Alekszity egy monumentális történelmi kompozíciót festett. A második világháború után ez a kép a vukovári múzeumba került. A templomban ekkor ezüst- és arany díszítésű tárgyak, értékes anyagokból készült ereklyék, valamint 22 szerb, 52 orosz és más nyelveken írt kéziratos könyv volt. Ezenkívül a kolostor tulajdonában volt 46 ikon, különféle réz- és vasedény, boros hordó, sőt gazdasági épület is. Rendelkezett cári- és szultáni dokumentummal is.

Egy 1771-ből származó feljegyzés szerint az épületegyüttes nyugati szárnyával egy időben épült egy magas harangláb. A kupoláról és a harangról az első hiteles adatok 1783-ból származnak. A falak díszítése Kuzmán Kolarity munkája.

A feljegyzésekben gyakran találkozunk Kuzman Kolarity nevével, mint a kolostor templomára festett ikonok készítőjével, egy másik fennmaradt adat szerint viszont egy festőtársulat alkotása a mű, az adományozó Luka Kukity.

A Besenyő kolostor temploma egyhajós, raskai stílusban készült. A XIX. század végén és a XX. század elején a felújítás ellenére megőrizte eredeti formáját. Az 1944-ben bekövetkezett bombázások után a torony, a templom, paplak és a falkerítés keleti része megmaradt eredeti formájában, amiről az 1885-1940 között készült fényképek tanúskodnak. A kolostort máig sem újították fel, de feltárták a paplak és a templom alapjait, ebből meg lehet állapítani az épületek alakzatának formáját. A templom egyetlen ajtaja diófából készült és igényesen díszített.

A háború ideje alatt egy részét lerombolták és felégették. 1944-ben a német légierő majdnem teljesen lebombázta. A kolostor hagyatékát széthúzták, jelentős része elveszett. A még meglévő könyveket és ikonokat a szávaszentdemeteri templom múzeumában őrzik.

A Besenyő kolostor térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.