Csantavér

A falu első írásos említése Mátyás király nevéhez fűződik, aki 1462 februárjában az akkor Csongrád megyéhez tartozó Chontafeyer nevű települést édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozta, akiről az Corvin Jánosra, majd özvegyére, Frangepán Beatrixra szállt. Az 1500-as évi novemberi útinaplójában Zsigmond király öccse megemlíti a falut, ahol átutazóban 8 forintért vásárolt egy szürke lovat.

Csantavér és a temploma madártávlatból

Csantavér és a temploma madártávlatból (Fotó: Nenad Markovic, Panoramio)

A török idők alatt a szegedi náhijéhez tartozott. Ekkor a falu és környéke folyamatosan elnéptelenedett, illetve csak gyér délszláv népesség lakott a környéken, akik a Balkánról húzódtak észak felé az elmenekülő magyar lakosság helyére. A 17. század közepe táján megkezdődött a falu hanyatlása és a végpusztulás napjai is egyre közeledtek. Az 1697-es zentai csata után Csantavért már pusztaként emlegették, annyira elnéptelenedett. Így a település a törökök végleges távozása után 80-90 évig gyakorlatilag nem is létezett. Majd mikor 1779-ben Szabadka elnyerte szabad királyi városi rangját, a szabadalomlevél arra kötelezi a várost, hogy telepítse be a csantavéri pusztát. A 18. század utolsó két évtizedében ennek köszönhetően benépesült a Felvidék túlnépesedett vidékeiről érkező magyar és szlovák lakossággal. A betelepítéssel egy időben megkezdődött a községi elöljáróság és az úriszék felállítása, az uradalmi ház, plébánia, iskola, mészárszék, kocsma és más intézmények létrehozása. 1783-ban a falunak már saját pecsétje van „Sigillum Possessionis Csantavér 1783” felirattal.

Jadran - népszerű kirándulóhely

Jadran – népszerű kirándulóhely (Fotó: Borislav Kosijer, Panoramio)

A falu határa rendkívül kicsi, a 10 ezer lakosra csupán 12 ezer katasztrális hold megművelhető terület jutott. Ezért a falu lakói kénytelenek voltak Szabadka város földjeit bérelni, ez némileg enyhítette a szántóföldek hiányát.

Az első világháború után a magyar etnikai többség ellensúlyozására a Szerb-Horvát-Szlovén királyság létrehozta Csantavér közvetlen közelében Zentaörs és Meggyes településeket. Ekkor a korábbi városi földeket a Bosznia-Hercegovinából érkező önkénteseknek osztották ki, még nehezebb helyzetbe sodorva ezzel a csantavérieket.

Az utolsó években a falu égető problémája a megélhetési bűnözés elburjánzása, amivel több magyarországi híroldal is rendszeresen foglalkozik.

Csantavér térképe

loading map - please wait...

CSANTAVÉR: 45.916667, 19.766667
marker icon
CSANTAVÉR
Csantavér (szerbül: Čantavir)