Cserőg

Cserőg falu (Čerević) a Duna jobb oldalán helyezkedik el, ezzel földrajzi értelemben Szerémséghez tartozik, de közigazgatásilag Belcsény község falvaként a dél-bácskai körzethet sorolják.

Cserög

Cserög a Dunával (Fotó: Zoran Sremski, Panoramio)

A pápai tizedlajstromok már a 14. században említik, első írásos említése 1333-ra tehető. 1339-ben Castellanus castri Chereugh néven említik a várát. A település 1352-ig a király tulajdonát képezte, majd a Garai családhoz, ezután Corvin Jánoshoz került, majd az enyingi Török család kezére jutott.

Amikor a Garaiakhoz került 1372-ben, azonnal nekiláttak egy templom építésének, melyet Szent Péter apostol tiszteletére emeltettek.

A török pusztítást követően csak a 18. században folyt a település újjáépítése. Ebben az időben főként a szőlőtermelése vált hangsúlyossá.

A cserőgi vár

A Vajdasági Műemlékvédelmi Hivatal állagmegóvó munkálatokat és kutatásokat, ásatásokat végzett a várban 1975-1976-ban. A feltáró kutatás során megállapították, hogy az erődítmény a XIV. század második felében épülhetett, legkésőbb a XV. század elején. Az ásatások eredményei alapján azt tényként könyvelték el, hogy az előző véleményekkel ellentétben a vár nem lehet római kori. A vár középkori eredetű, ez kétségtelen, de azzal kapcsolatban kétségek merültek fel, hogy azonos–e az írásokban említett cserőgi várral. Egyes vélemények szerint a cserőgi vár a Duna jobb partján emelkedett.

Cserőg térképe

loading map - please wait...

CSERŐG: 45.216631, 19.667873
marker icon
CSERŐG
Cserőg (Čerević)