Csóka

Csóka Árpád-kori település. Nevét az oklevelek már 1247-ben említették Chaka néven.

Csóka a Csanád nemzetség birtoka volt, 1247-ben az e nemzetségből származó Kelemen fia Pongrác ispán volt a birtokosa.

Marcibányi-kastély Csóka

Marcibányi-kastély, Csóka (Fotó: Zoltan Molnar, Panoramio)

A nemzetség tagjainak 1274. évi osztozkodásakor a Makófalviak kapták.

1284 előtt a települést a kunok kirabolták.

1321-ben Károly Róbert király visszaadta Csókát Csanád prépostnak és testvéreinek.

1337-beli osztozáskor úgy osztották meg, hogy a mezőfelőli rész a Telegdieké, a másik része a Makófalviaké lett.

A 20. század elején Torontál vármegye Törökkanizsai járásához tartozott. 1897-ben a Szeged–Karlova-vasútvonal megnyitásával vasúti kapcsolata lett.

1910-ben 4245 lakosából 3263 magyar, 33 román, 903 szerb volt. Ebből 3188 római katolikus, 952 görögkeleti ortodox, 54 izraelita volt.

Csóka térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.