Görgeteg kolostor

A Görgeteg kolostort 1471-ben Vuk Brankovics, ismert nevén Zmaj Ognyen Vuk alapította. Brankovics itt akarta elhelyezni vak édesapját, Grgurt, aki a Hilandar kolostor szerzetese volt. A legenda szerint róla nevezték el a kolostort, azonban ez adatokkal nem bizonyítható.

A kolostor bejárata

A kolostor bejárata (Fotó: vladanscekic, Panoramio)

Hiteles történelmi tények szerint e kolostor is, mint a többi a Tarcal-hegyen, szent Nikola tiszteletére épült. A török hódoltság alatt (1521-1717) a kolostor neve megtalálható a szerémségi kataszteri könyvekben.

XVII. századi osztrák-török háború alatt a Görgeteg kolostor elnéptelenedett, a szerzeteseket elűzték. Egészen a nagy áttelepülésig, 1690-ig néptelen volt, ekkor Szerbiából szerzetesek érkeztek. Egy 1753-as jegyzet szerint a török háborúban tönkrement értékeket a szerzetesek helyreállították. sőt egyéb ikonokkal, ereklyékkel gazdagították gyűjteményüket.

A Görgeteg kolostor

A Görgeteg kolostor (Fotó: vladanscekic, Panoramio)

A kolostor barokk stílusú építkezési formája 1751-52-ben a nyugati és a keleti szárny kiépítésével kezdődött. Becslések szerint a Görgeteg templomot 1766 és 1771 között adományokból emelték fel. Jovan Georgijevics rövid uralkodása alatt lekeríttette az oltárt, elkészíttette az alapot a festészeti munkák megkezdéséhez és megcsináltatta az ikonok és a díszletek kivitelezési tervét. Georgijevics utódja 1774-ben fejezte be az ikonok festését. A munkát Jakov Orfelin, fiatal festőművész végezte el.

A kolostor teljes felújítására 1899 és 1901 között került sor Ilarion Ruvarc zárdafőnök uralkodása alatt. A felújítás során Jakov Ofrelin ikonjait teljesen eltüntették. Az újakat Herman Bole tervei alapján Uros Predity készítette 1901-1902-ig. A templom felújítása során Ofrelin munkái néhány kivételével tönkrementek. A kolostor fontosságát és  tekintélyét bizonyítja az a tény, hogy 11 kanonokját  püspökké választották, sőt German Angyelity később szerb pátriálka lett. Közülük Kiril Zsivkovity püspöki könyvtárat alapított, ezt utódjai tovább bővítették. Később German Angyelity, mint pátriálka és bátyja, Sztevan jelentős összeggel hozzájárultak a karlócai gimnázium építéséhez. Ilarion Ruvarc görgetegi tartózkodása alatt a kolostor történelmi központtá vált.

A II. világháború borzalmai nem kerülték el a Görgeteg kolostort sem. Hatalmas anyagi károk keletkeztek. Megsemmisült a könyvtár, az archívum és a művészi alkotások. 1943. szeptember 22-én a német- és usztasa egységek gránátokkal lőtték a kolostort, majd aláaknázták a templom harangját. A kápolna teljesen elnéptelenedett. Elvitték az ajtókat, ablakokat és a szobák padlózatát. A valamikori szobákban kóró nőtt. Uros Predity ikonjait meglövöldözték a vidék felújításán dolgozó fiatalok. Az ikonok egy részén még ma is  megvannak a golyónyomok.

A templom 1987-ben megkezdett munkálataival elindult a kolostor felújítása. A templomot felújították és a díszleteit rendbe hozták. 1994-ben újabb munkálatokra került sor. A Kulturális Minisztérium és a Szerémségi Egyházközösség támogatásának köszönhetően lemalterozták a vár déli és keleti szárnyait, később felújították a kolostor harangját is.

A Görgeteg kolostor térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.