Hertelendyfalva

Hertelendyfalva nevét Hertelendy Józsefről, Torontál vármegye főispánjáról kapta, aki egyben a falu gondnoka is volt. A szerb nevét a település 1922-ben kapta, amely a közelben levő görögkeleti kolostor nevéból ered, melynek erdejét a kincstár kisajátította a falu számára.

Hertelendyfalva őslakosai (Nagy György kormánybiztos emlékirataiban 500 németet és 566 szlovákot említ) az árvízkárosult Marienfeld lakói voltak, ezért tekintik Marienfeldet Hertelendyfalva előtelepének.A község 1868-ban telepített az al-dunai kincstári birtokra 1060 német és szlovák lakost,1883-ban ide telepítették a Bukovinából beköltöztetett székelyek egy részét,Az első csapat 1883. április 4-én érkezett, mintegy 382 lélek, kiket az újonnan telepített Hertelendyfalva községbe osztottak be.Ekkor kapta a település a magyar nevét.A magyarok idetelepítésében nagy szerepe volt Thomka Károly református lelkésznek.

A községnek van egy református és egy evangélikus temploma.A református templom 1902-ben épült. Posta és telefonállomással rendelkezik.

Hertelendyfalva térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.