Homokrév

Homokrév (Mokrin) Árpád-kori település. Nevét 1256-ban Humkreu néven említették először az oklevelek. Eredeti neve Homokrév volt. Nevét a Harangod (ma Aranka) homokkal borított két partja közt közlekedő révről nyerte.

Túzoklegelő Természeti Rezervátum

Túzoklegelő Természeti Rezervátum (Fotó: angela77, Panoramio)

A település egykor a Csanád nemzetség birtoka volt. A nemzetség tagjainak osztozkodásakor 1256. december 17-én a falu Waffa fiainak jutott, kiknek utódai a birtokot valószínű elcserélték a Kelemenösfi Telegdyekkel, mert az 1360. évben történt osztozkodáskor Telegdy Lőrincz fiainak Jánosnak és Tamásnak jutott, de 1495-ben Telegdy András a saját részét Bodófalvi Ferencz deáknak zálogosította el, míg egy másik rész Csáki Gáboré lett, aki 1549-ben Bakócz Tamás érseknek. 1508-ban itteni birtokaira a Telegdiek nyertek új adományt.

Túzoklegelő Természeti Rezervátum

Túzoklegelő Természeti Rezervátum (Fotó: angela77, Panoramio)

A török hódoltság alatt elnéptelenedett és a magyar lakosság helyébe szerbek telepedtek le itt. Az 1557-1558. évi adóösszeíráskor 30 ház állt itt, lakosai szerbek voltak. 1564-ben Telegdy István és Palatics János voltak birtokosai. A 17. század végén a falu elpusztult. 1723-ban nevét Mogrin, Mokrin néven írták.

A temesvári bánsági igazgatás, 1751. szeptemberében a marosi határőrvidék szerb családainak Mokrin és Szentes (a régi Szentelt község helyén) pusztákat jelölt ki letelepedési helyül. A mai Mokrin a régi Szentelt helység helyén épült fel. 1753-tól egy század polgárkatonaság székhelye. 1778-ban 1906 lakosából kilenc család az újonnan szervezett dunai Határőrvidékre vándorolt. Mokrin, illetve Homokrév 1837-ben országos és hetivásárok tartására nyert szabadalmat.

Túzoklegelő Természeti Rezervátum

Túzoklegelő Természeti Rezervátum – tehenekkel (Fotó: angela77, Panoramio)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt két véres ütközet zajlott itt. 1849. április 22-én Derra honvédőrnagy, másnap április 23-án pedig Perczel Mór honvédtábornok aratott fényes győzelmet a Supan vezérlete alatt álló 15000 felkelőn. 1899-ben visszakapta régi Homokrév nevét, de 1911-ben újra Mokrin lett.

Homokrév térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.