Kevi

Kevi egy aprócska falu Tornyostól délkeleti irányban mintegy 5 kilométer távolságra. A falu lakói jellemzően a mezőgazdaságból élnek, más munkalehetőség alig van a faluban. A lakosság főbb megélhetését a kukorica- és gabonatermesztés, valamint a marhatenyésztés, sertésnevelés és háztáji gazdaságok biztosítják.

A településről az első írásos adatok a 14. századból származnak, noha az akkori falu a Csík-patak közelében, a mostani Kevitől némileg nyugati irányban helyezkedett el. A török defterek viszont nem említik a falu nevét, ami bizonyosan azt árulja el, hogy a török hódoltság idején a teljesen elnéptelenedett a település. A 18. századra tehető a falu újbóli éledése, amikor főként az itt letelepülő iparosoknak köszönhetően gazdaságilag is fejlődésnek indulhatott. A tanyavilágos ekkor már urbanizálódott falukép váltotta fel, a lakóházak a Tornyos-Törökfalu műút mentén kezdtek szaporodni.

Kevi táj

Kevi táj (Fotó: opletan, Panoramio)

A település határában I. Mátyás, II. Ulászló és II. Lajos királyaink korából származó pénzleletek kerültek elő, kissé nyugatabbra pedig honfoglalás kori sírokra bukkantak.

Kevi térképe

loading map - please wait...

KEVI: 45.850326, 19.880047
marker icon
KEVI
Kevi (Kevi)

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.