Meggyes

Megyes (Višnjevac) falu Csantavértől északi irányban 3 kilométerre helyezkedik el. A település története nem vezethető vissza az ókorig, ugyanis – hasonlóan Zentaörs (Bačko Dušanovo) településhez – az 1920-as években hozták létre a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság irányításával. Mindkét település célja Csantavér nagyszámú magyar lakosságának az asszimilálása lett volna. Ez a terv Meggyes esetében dugába dőlt, mivel az őslakos magyarság és az ide érkező dalmáciai, hercegovinai és montenegrói szerb önkéntesek közötti földrajzi távolság elegendő volt ahhoz, hogy a lakosság elkülönüljön egymástól. Nem így Zentaörs esetében, amely település szinte egybeolvadt Csantavérrel. A magyar földműves lakosság felvásárolta a telepesek adományként kapott földjeit, az asszimilációs törekvések pedig fordítva sültek el.

1941-ben, mikor Bácska újra Magyarországhoz tartozhatott, a magyar hatóságok rendelkezése alapján minden telepesnek, aki a trianoni békeszerződés után érkezett a Délvidékre, el kellett hagynia az otthonát. Ekkor a magyar irányítás 132 bukovinai székely családot telepített Istensegítsről, akik 3 évvel később kénytelenek voltak Magyarországra menekülni. A II. világháború lezárását követő években a szerb telepes lakosság többsége visszaköltözött meggyesi otthonába.

Meggyes és Zentaörs a térképen

loading map - please wait...

MEGGYES: 45.950000, 19.750000
ZENTAÖRS: 45.900000, 19.783333
marker icon
MEGGYES
Meggyes (szerbül: Višnjevac)
marker icon
ZENTAÖRS
Zentaörs (szerbül, horvátul, bunyevácul Bačko Dušanovo)