Nádalja

A török defterek a titeli nahijében említik Nádaly néven 1590-ben, 19 adózó házzal. Ugyanott külön egy Nádas is van említve 1570-ben és 1590-ben. 1655-ben Wesselényi Ádámot iktatták be birtokosának. 1699-ben kezdett szerbekkel telepedni.

1728-ban a határőrvidék korában a csúrogi katonai sánchoz tartozott. 1740-ben Csúrog pusztájaként említik.

1801-ben 100 család jött a Palánka melleti Csébről a sajkás kerületbe, akik 4716 holdat kaptak a település földjeiből. A még megmaradt 500 holdat későbbi telepedésre tartották fenn.
Lipszky 1806. évi térképen Nádaly puszta Turja és Földvár között van jelezve, így tünteti fel Quits térképe is a Görög-féle atlaszban.

1808 december 11-én kelt rendelettel a VI. sajkás századot Gyurgyevóból és Nádaljából szervezték. 1813-ban felépült szerb temploma. 1849-ben a magyarok felégették és a lakosság elmenekült. 1850-ben a lakosság ismét visszatért, ekkor 182 ház volt itt. A sajkás kerület feloszlatása után, 1873-ban, e községet is a vármegyébe kebelezték vissza. 1891-ben, az akkori fogalmak szerint nagyközség, 2330 szerb lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral.

A 20. század elején Nádalja lakosainak megközelítőleg 25%-a volt magyar nemzetiségű, később megfogyatkoztak, beolvadtak vagy a közeli magyar falvakba és városokba költöztek. A magyar nemzetiségűek száma ma sem annyi ahogy a népszámlálási adatok mutatják, hanem jóval több, mert sokan nem nyilatkoznak, jugoszlávnak vagy szerbnek vallják magukat.

Nádalja térképe

loading map - please wait...

NÁDALJA: 45.510899, 19.930000
marker icon
NÁDALJA
Nádalja (szerbül Nadalj)

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzoi jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.