Nagykárolyfalva

A községet Knoll kamarai tisztviselő telepítette be 1803-ban. Helyén azelőtt Ocza szerb község állt, melyet Kis-Alibunárnak, vagy – mivel Presdie puszta közvetlen szomszédságában feküdt – Ocza-Podprestie-nek is neveztek. Ez a puszta valószínűleg azon szerb telepek egyike volt, melyek I. Lipót király uralkodása alatt keletkeztek.

Nagykárolyfalva

Nagykárolyfalva (Fotó: Strahinja Vlajovic, Panoramio)

1764-ben rokkant német katonákat telepítettek ide, de ezek mivel nem tudtak az itteni szerb lakossággal megférni, Alibunárra költöztek. 1803-ban újból németek telepedtek le a helységben, melyet Carlsdorf-nak neveztek el. Mivel Alibunáron időközben a szerbek kerültek túlsúlyra, az ottani római katolikus plébániát 1804-ben ide helyezték át.

1809-ben új templom épült, melynek főoltárképét Lajos főherceg adományozta.

Park

Park (Fotó: Strahinja Vlajovic, Panoramio)

1768-tól a német Határőrvidékhez tartozott és 1845-ben egy határőrszázad székhelye lett. 1848 november 30-án, a Vetter Antal tábornok vezérlete alatt álló 1200 főnyi honvédsereg támadást intézett a helység ellen, melyet a december 8-iki második támadással el is foglalt.

1873-ban Temes vármegyéhez csatolták. 1894-ben kapta a magyar Károlyfalva nevet. Többek között volt itt Wainz Ágostnak és Kehr testvéreknek téglagyára, a Herz és Fia cégnek szalámigyára is. 1896-ban felépült a községháza és az óvoda, 1902-ben iskola épült. Ebben az időben a környék legjobban fejlődő települése volt.

Templom

Épülő pravoszláv templom (Fotó: Strahinja Vlajovic, Panoramio)

A II. világháború végéig Nagykárolyfalva német többségű település volt, ezután kitelepítették a német lakosságot. Római katolikus templomuk ma is áll a felújításra várva, a kevés magyar hívő nem tudja saját erejéből a templomot felújítani.

Nagykárolyfalva térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.