Petrőc

Petrőc (Bački Petrovac) első említése arról tanúskodik, hogy a települést a Garai család kapta meg, ám a mai napig nem tisztázott, hogy ez a település azonos-e a mai Petrőccel. Az új Petrőc története csak 1703-tól kísérhető nyomon.

1745-ben a futoki uradalom földesura Csányi Mátyást arra kötelezi, hogy a szerb lakosság mellé evangélikus telepeseket hozzon. Ekkor több szlovák jobbágy családot teleptettek be Pest vármegye területéről. Ennek a telepítésnek köszönhető, hogy ma Petrőc szlovák többségű község, ilyen tekintetben az egyetlen a Vajdaságban.

Fotó: < JOKO >, Panoramio

Noha a következő évben, 1746-ban Pest vármegye visszakövetelte a jobbágyait, amely következtében 48 evangélikus szlovák családnak vissza kellett költöznie eredeti otthonába, 1747-ben Csernovics Arzén és a jobbágyok között megkötött szerződéseknek köszönhetően jelentős földterületek kerültek megmunkálás alá és megindult a lakosság, valamint a település fejlődése.

Petrőc már a 19. század első felében jelentős kisipari tevékenységgel büszkélkedett. Jellemzően csizmadiák, kovácsok, szabók, kerékgyártók, kalaposok, szűcsök, ácsok dolgoztak a településen, de természetesen továbbra is megmaradt a földművelés jelentősége és a Délvidék legjelentősebb komló piaca is kapott helyet.

Petrőc térképe

loading map - please wait...

PETRŐC: 45.360761, 19.597115
marker icon
PETRŐC
Petrőc (szerbül Bački Petrovac)
 
A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.