Szenttamás

Szenttamás nevével először a 14. század első felében találkozhatunk, mikor a tizedlajtromok említik a települést. A név eredete a Szent Tamás apostol tiszteletére emelt középkori monostorára vezethető vissza.

A középkori Szenttamás és a falu nevét adó kolostor is teljesen elpusztult a török hódoltság alatt, illetve a környék is teljesen elnéptelenedett.

A török kiűzése után, 1702-től az itt élő szerbekből határőrvidéki szolgálatot szerveztek, amit mintegy 50 évig fenn is tartottak. A 18. század közepén a határőrvidék megszűnésével a tiszai koronakerület része lett. A 19. század elején már igen fejlett kisiparos tevékenységgel rendelkezett.

Az 1848/49-es események egyik legfeketébb fejezete zajlott Szenttamáson, mikor a Bécsből szított magyar-szerb ellentét vérrontásba torkollott. Ekkor a település magyar lakosságának legnagyobb hányada áldozatul esett a mészárlásban. A település hivatalos szerb neve ekkor változott Srbobran-ra, ami szerbvédőt jelent. Szenttamást több sikertelen és véres kísérlet után 1849. április 3-án Perczel Mór vette be.

A 20. század eseményei is véráldozatot követeltek Szenttamástól. 1941-ben a Bácska visszacsatolásakor egyes források 44, míg más források 117 helyi szerb áldozatot említettek. Mindennek bosszújaként végrehajtott megtorlásban 1944-ben a magyar lakosság vesztesége 440 és 1000 fő között lehetett.

Szenttamás térképe

loading map - please wait...

SZENTTAMÁS: 45.555069, 19.805380
marker icon
SZENTTAMÁS
Szenttamás (szerbül Srbobran, németül Thomasberg)