Tamásfalva

Tamásfalva Zsombolyától délkeletre, az Ó-Béga mellett, Klári, Szerbcsernye, Szerbittabé és Ótelek közt fekszik. Magától a Közép-bánsági körzet központjától, Nagybecskerektől, mintegy 60 km távolságra esik.

Templom

Templom (Fotó: Ivan Қolovoz, Panoramio)

Tamásfalva nevű falu Torontál vármegye északkeleti részén feküdt, mely terület egy időben Temes vármegyéhez tartozott, és 1462-ben említettek Tamásháza nevű helységet is, mely akkortájt a Beregszói Hagymás család bírtoka volt, és a török hódoltság alatt teljesen elpusztult. A jelenlegi település nevét Komori Bedekovich Tamás udvari tanácsostól vette, aki a település birtokosa volt.

1841-ben dohánytermelő magyarok telepedtek le itt. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején szerb felkelők perzselték fel a helységet, de a magyar lakossága a Maroson túlra menekült. 1854-ben ismét benépesült, majd 1868-ban templomot is építettek.

Hetény

Tamásfalvától északkeletre feküdt Hetény falu, melyet pusztaként az 1723-1725-ös gróf Mercy térképén is feltüntették Hettin néven. 1696. augusztus 26-án itt zajlott le a hetényi csata, az I. Frigyes Ágost szász választófejedelem által vezetett német-római birodalmi csapatok és II. Musztafa oszmán szultán erői között.

1779-ben Torontál vármegyéhez csatolták és később önálló község lett. 1897. után Hetény falut egyesítették Tamásfalvával.

Tamásfalva térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.