Temeskutas

Temeskutas (Gudurica) nevét 1362-ben Kutrez néven említették először az oklevelek, majd 1362-ben Kutrez néven írták.

Kilátás

Kilátás (Fotó: Boris Stefanovic, Panoramio)

1358-ból ismert első birtokosának neve is; ekkor Kuthresi Miklós birtoka volt. 1597-ben Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a birtokot Karánsebesi Jósika Ferencznek adományozta. A település a török hódoltság alatt sem néptelenedett el, lakosai ekkor szerbek voltak, akik a falu nevét Gutorza alakra ferdítették. A török hódoltság után; 1717-ben 17 lakott házat írtak itt össze, de hamarosan régi lakossága is elhagyta a falut.

A jelenlegi községet Tetz János Elzászból származó német telepes alapította, aki 1719-ben telepedett le a régi falu helyén, majd az első letelepülőket 1720-1730. közötti években többen is követték Elszászból és Lotharingiából, majd 1728-ban a kamara is ide telepített néhány német családot.

1738-ban, a török újabb betörés hírére, a lakosság elmenekült s csak 1739. őszén tért vissza újból, 1751-ben a falu már 150 házból állt. 1761-ben itt volt a kincstári altiszttartóság és erdőkerülői hivatal székhelye is. 1763-ban a kamara ismét öt német családot telepített itt le.

Borpince csodás borokkal

Borpince csodás borokkal (Fotó: Teča sa Dunava, Panoramio)

1779-ben a falut Temes vármegyéhez csatolták. 1788-ban az újabb török háború idején a császári lovasság a német lakosságot kiűzte a településről, nehogy a törökök dühének essenek áldozatul, azonban a lakosság távolléte alatt markováczi, laczunási, komoristyei és varadiai románok teljesen kifosztották a falut. A hírre a császári lovasság szeptember 30-án a fosztogatókra tört, egy részüket levágta vagy fogságba, ejtette, a többiek, pedig az erdőkbe menekültek. A németek csak október 18-án tértek vissza, amikor gróf Harrach tábornok 2000 emberrel megszállta Versecet.

1821. augusztus 10-én a falu szabadalmat nyert országos és hetivásárok tartására is. 1828-ban Kudriczi Beger Bálint és Heiser Ignácz a falut megvásárolta a kincstártól.

1910-ben 2043 lakosából 83 magyar, 1924 német volt. Ebből 2013 volt római katolikus. A trianoni békeszerződés előtt Temes vármegye Verseczi járásához tartozott.

Temeskutas térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.