Temesőr

Temesőr (Temes-Strázsa) a török hódoltság után alakult német lakosokkal, akiket gróf Mercy tábornok telepített erre a helyre, az új falut Lagerdorf-nak nevezték el, mivel az 1716. évi hadjárat alatt itt volt a táborhelye a császári lovasságnak. A németek helyére később románok telepedtek le itt, az 1761. évi térkép már románok által lakott helynek tünteti fel; Strasa vagy Lagerdorf néven, 1773-ban pedig a szerb-román Határőrvidékhez csatolták.

Tehén paradicsom

Tehén paradicsom (Fotó: Miroslav Savković, Panoramio)

1849. november 9-én, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt Damjanich János honvéd alezredes Verseczről megtámadta a Temesőrön levő Bobulics vezérlete alatt álló szerb tábort, mely, 1186 emberből és 8 ágyúból állt. A 3. honvédzászlóalj századosának Földváry Károlynak a vezérlete alatt a honvédek halálmegvetéssel támadták meg az itteni sáncokat, a szerbek fegyvereiket elhányva, Vojvodina felé menekültek.

1893-ban a falu nevét Temes-Strázsára változtatták.

1910-ben 1678 lakosából 29 magyar, 1544 román, 25 szerb, 69 cigány volt. Ebből 26 római katolikus, 1633 görögkeleti ortodox volt. A trianoni békeszerződés előtt Temes vármegye Fehértemplomi járáshoz tartozott.

Temesőr térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.