Temespaulis

Temespaulis már a középkorban is említették az oklevelek Paulis néven, az 1717. évi kamarai jegyzékben pedig Paulisch-ként fordult elő és 17 házzal a verseczi kerülethez tartozott, majd az 1761-es térképen óhitűektől lakott helyként jelölték.

A falut 1848. július 1-jén a szerb felkelők megrohanták és felgyújtották, mert lakosai nem akartak a szerb nemzeti bizottsághoz csatlakozni.

Téli park

Téli park (Fotó: Ceja, Panoramio)

1829-ben a borgiai birtokokért a gróf Bethleni Bethlen család kapta meg kárpótlásul, és 1838-ban is gróf Bethlen János birtoka volt.

A 19. század közepe táján a falu negyedrésze a Foeni Mocsonyi családé, háromnegyed része pedig a gróf Bethleneké volt, majd a század közepén a Bethlen birtok négy részre oszlott. A birtok később is a Bethlen család leszármazottaié maradt.

1910-ben 2566 lakosából 260 magyar, 27 német, 2251 szerb volt. Ebből 278 római katolikus, 2250 görögkeleti ortodox volt. A trianoni békeszerződés előtt Temes vármegye Verseczi járásához tartozott.

A falu Keveres-dülőjében található templomrom a török hódoltság alatt elpusztult Keveres falu temploma volt.

Temespaulis térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.