Temesvajkóc

Temesvajkóczról az első adat a török hódoltság utánról maradt fenn; ekkor már lakott helyként említették.

Az 1717. évi kamarai jegyzékben Vlaikovazként említették, ekkor már 22 ház állt itt, és az 1761. évi térképen pedig Weikovez néven szerepel. 1829-ben gróf Bethleni Bethlen Imre, János, Ferencz, Elek, Gergely, György és Pál kárpótlásul kapták a borgiai birtokokért. 1845-ben a birtok kétharmadrésze a gróf Bethlen, egyharmada pedig a Foeni Mocsonyi-családé volt.

Gyönyörű kastély siralmas állapotban

Gyönyörű kastély siralmas állapotban (Fotó: борис1973, Panoramio)

1881-től a nagyjeszeni Jeszenszky családé volt. A második részt 1870-ben gróf Bethlen János után gróf Bethlen István örökölte. 1883-ban Van Royen Jan Barend Henrik, vette meg, aki egy részét a holland mezőgazdasági társaságnak, másik részét Jeszenszky Bélának adta el, aki a holland társaság részét is megvette. 1860-ban Foeni Mocsonyi Györgyé lett, aki 1859-ben itt kastélyt is építtetett. A birtok 1888-ban gróf Bissingen-Nippenburg Rezsőné, Foeni Mocsonyi Georginára szállott.

1910-ben 1650 lakosából 284 magyar, 968 román, 287 szerb volt. Ebből 286 római katolikus, 77 evangélikus, 1229 görögkeleti ortodox volt. A trianoni békeszerződés előtt Temes vármegye Verseczi járásához tartozott.

Temesvajkóc térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.