Tornyos

Tornyos neve 1479-ben tűnik fel először, a középkorban virágzó település létezett itt, amely a török hódoltság idejére elnéptelenedett. Tornyos az egyetlen település a környéken, amely nem pusztult el a mohácsi vészt követő időben, de az adólajstromok már pusztának nevezik.

Ezidőtájt garázdálkodik a vidéken a magát prófétának, majd később cárnak nevező Cserni Jován, aki 10.000 fős sereget gyűjtött maga mellé. A rosszul szervezett sereg mégsem tudott kellően megerősödni és a Marosnál az ellenük felvonuló katonai erő vereséget mért rájuk. A Szegedre menekülő fekete vezért puskalövés érte, a hívei már súlyos állapotban menekítették Tornyosra. Az itteni rejtekhelyén Török Bálint szabadkai birtokos a fejét veszi.

Szerémi György a fekete cár halála után így írt emlékirataiban: „Illa villa – tudniillik Tornyos, – magna erat”. (Az a falu nagy volt).

Tornyos temploma

Tornyos – Turzai Sándor festménye

A tornyosi Magyarok Nagyasszonya templom 1900-ban készült el a zentai szecessziós építészet stílusjegyeit magán hordva. A templombelső festése 1914-ben készült el Tary és Lol budapesti templomfestők munkájának köszönhetően, amely a magyar szecessziós díszítőművészet csodálatos jegyeit jeleníti meg. A templomot ólomba öntött ablakok díszítik. Az oltárkép Szűz Máriát ábrázolja a magyar szentekkel. 1998 óta a templom külső megvilágítást kapott, így a templom 41 méteres tornya messziről látható, a település nevéhez méltóképpen irányt mutatva a faluba érkezőknek.

A faluhoz méltó Turzai Sándor gyönyörű festménye, amely ékes pompájában ábrázolja a templomot és utcáját.

Ady Endre Művelődési Ház

Ady Endre Művelődési Ház

Az Ady Endre Művelődési Egyesület több szakcsoportja jelenti a helyi művelődési élet folytonosságát. Ezek a szakcsoportok elsősorban a népzene és a néptánc hagyományainak megőrzését tűzték ki célul. A falu legnagyobb vallási ünnepe a templombúcsú, melyet minden évben október második vasárnapján tartanak. A falunap, illetve az új kenyér ünnepe Szent István királyunkhoz és az államalapításhoz köthető, augusztus 20-án ünneplik.

Tornyostól délkeleti irányban található Kevi falucska, amelyet már a 14. században említenek a Csík-patak partján. A falu urbanizálódása folyamán a település fokozatosan keleti irányba tevődött át.

A település határában I. Mátyás, II. Ulászló és II. Lajos királyaink korából származó pénzleletek kerültek elő, kissé nyugatabbra pedig honfoglalás kori sírokra bukkantak.

Tornyos a térképen

loading map - please wait...

TORNYOS: 45.881375, 19.830401
Magyarok Nagyasszonya templom: 45.877132, 19.833217
Ady Endre Művelődési Egyesület: 45.879164, 19.832504
marker icon
TORNYOS
Tornyos (Tornjoš)
marker icon
Magyarok Nagyasszonya templom
A tornyosi Magyarok Nagyasszonya templom 1900-ban készült el a zentai szecessziós építészet stílusjegyeit magán hordva.
marker icon
Ady Endre Művelődési Egyesület
Az Ady Endre Művelődési Egyesület több szakcsoportja jelenti a helyi művelődési élet folytonosságát.