Torontálvásárhely

Torontálvásárhely eredeti nevén Develák, később Debelják és Debeljácska.

A falu jelenlegi nevét 1888-ban kapta. Kincstári birtok volt, melyet 1750-ben a délmagyarországi kincstári puszták bérlő társasága bérelte, majd 1766-ban a kamara a tiszai és a marosi szerb határőröknek engedte át, az áttelepítés az 1768-1774 közötti években történt meg, a szerbek azonban néhány év múlva már elköltözködtek a településről és a község 1783-ban ismét pusztává lett, majd 1794-ben a kincstár tiszavidéki református magyarokat telepített ide.

Református templom

Református templom (Fotó: aviator_rob, Panoramio)

1832-ben a településen kolerajárvány pusztított.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején az itteni magyarok a délvidéki szerb lázadás tengerében valósággal szigetet alkottak. A falu máig őrzi Szemere Bertalan belügyminiszternek 1848. március 28-án a község polgáraihoz intézett leiratát, a melyben e vészes időkben tanúsított vitéz, állhatatos “maguktartását” dicséri és a kormány további jóakaratáról biztosította őket. Szeptember 8-án azonban Knicsanin szerb felkelő vezér rátört a településre, ekkor a lakosság a túlerő elől elmenekült, és a szerbek az üresen talált falut felgyújtották, a református templomot kifosztották s még a harangokat is elvitték. A harangok egyike 1851-ben került vissza Szerbiából. Az elmenekültek 1849. november havában tértek ismét vissza. A szabadságharc után a község ismét felépült és a járás egyik legnépesebb települése lett.

Utcakép

Utcakép (Fotó: Milan Rapaić, Panoramio)

1910-ben 5180 lakosából 4848 magyar, 105 német, 130 szerb volt. Ebből 498 római katolikus, 4138 református, 288 görögkeleti ortodox volt. A trianoni békeszerződés előtt Torontál vármegye Antalfalvai járásához tartozott.

Itt szolgált 1923-1944. között Gachal János, a mártírhalált halt református püspök (1942-1944).

Torontálvásárhely térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.