Zsablya

Zsablya és környéke ősidők óta lakott hely volt. Területén őskori temetőt tártak fel.

1514-ben Zeble néven említik először, mikor Dózsa György elfoglalta a szerémi püspök titeli és zseblyei (Zsablya) várait. 1556-ban egy régi térképen nevét Zeblie néven írták, egy 1699. évi török térkép egy Morutva mocsár és fok és Haladovacki fok által alkotott sziget közepén, a Tisza partján jelölte Sablia falut, tőle délre egy hídfő és egy Sobliatzki-ribnyik volt jelezve.

A határ

A határ (Fotó: Snežana Davidović, Panoramio)

1686. után Zsablya lakosságából határőrséget alakítottak. 1697-ben Jenő herceg Zsablyánál a Tisza-parton egy sáncot építtetett, katonasággal. A török azonban így is elfoglalta, de később ismét a császáré lett. Az 1699. évi béke értelmében a Zsablyai erődöt is lerombolták.

Az 1702. évi összeírás szerint Zsablyán a határőri katonaság 12 pusztát használt, 1728-ban a zsablyai sánc kapitányaként Siván Zoricsot írták, egy gyalog s egy lovas századdal, és Egres, Martincze, Novoszeló, Paska, Csicsov, Bozev puszták is hozzá tartoztak. 1738-ban egy térképen Zablie, tőle nyugatra pedig Gala volt feltüntetve.

Katolikus és pravoszláv templom

Katolikus és pravoszláv templom (Fotó: Станковић Миломир, Panoramio)

A tiszai határőrvidék feloszlatásakor Zsablya a kamarai földesurához és a vármegyéhez került vissza. 1763-ban ismét katonai hatóság alá került és csajkás katonai szolgálatot teljesített. 1784-ben a sok áradás miatt a Tiszától távolabb telepítették. 1873-ban a csajkás milícia feloszlatásakor Zsablya újból a vármegye hatósága alá került vissza.

1910-ben 7993 lakosából 1722 magyar, 1074 német, 5080 szerb volt. Ebből 2483 római katolikus, 267 evangélikus, 5074 görögkeleti ortodox volt. A trianoni békeszerződésig Bács-Bodrog vármegye Zsablyai járásának volt a székhelye.

Az 1942-es magyar razziának kb. 400 szerb esett áldozatul. 1944 végén, a délvidéki vérengzések során a szerbek megtorlásul mintegy 1500 magyart és németet öltek meg.

Zsablyától nyugatra egy Kopovó mocsár és egy Vracsara nevű erdő található, délnyugatra pedig három halom és egy földvár maradványa, Novoszeló puszta felé; Mozsorig pedig 14 nagy halom látható, a melyek között egy földvár is van.

Zsablya térképe

A Panoramio által rendelkezésre bocsátott fotókra a tulajdonosaik szerzői jogai érvényesek.

Creative Commons Licenc

Jelen oldal szöveges tartalmának forrása a Wikipédia.